Železničiarska 6, 955 01 Topoľčany
+421 911 714 094

Vytyčovanie káblových trás a porúch
"
 Podzemných inžinierskych sietí
Svetelných signalizačných zariadení
Podzemných káblov cestnej svetelnej signalizácie,
Plynovodných, teplovodných a vodovodných potrubí.
Lokalizačné zariadenie RD 7000+
Disponuje aktívnou dynamickou ochranou proti rušivým vplyvom zo zdrojov vysokého napätia, ktorá umožňuje vysoko efektívne trasovanie aj v blízkosti trafostaníc alebo nadzemných vedení VN.
U
Poškodenie káblov
Každá porucha sa dá výberom správneho spôsobu lokalizácie presne vyhľadať. Preto že oprava kábla je ekonomicky a časovo výhodnejšia ako výmena celej trasy. Profesionálne vyškolená obsluha vykonáva detekciu pomocou digitálneho reflektometru pre lokalizáciu porúch na energetických, symetrických telekomunikačných a signalizačných kábloch.
RD7000
Nastavenie súkromia
Pri návšteve na našej stránke sa môžu ukladať informácie cez Váš prehliadač od rôznych služieb, zvyčajne vo forme cookies. Tu môžete zmeniť Vaše nastavenia súkromia. Prosíme berte v úvahu, že blokovaním niektorých cookies sa nemusí obsah našej stránky zobrazovať správne.