Železničiarska 6, 955 01 Topoľčany
Referencie
Priemyselná elektroinštalácia

Slovenský vodohospodársky podnik Šaľa

 • Oprava vyhrievania hradiacich konštrukcií – VS Selce
 • Oprava VN káblov po havárií – Hať Preseľany
 • Osvetlenie telesa hrádze a strojovní – VS Kráľová
 • Rekonštrukcia ovládania a silovej časti NN – Hať Nováky

Cesty Nitra a.s.

 • Montáž V.O. cesta Práznovce
 • Montáž V.O. ul. Cyrila a Metoda Topoľčany

Doprastav a.s.

 • Preklad vzdušného vedenia NN v obci Drietoma

Decodom s.r.o.

 • Výmena meničov VN

BIO energy s.r.o.

 • Montáž trafostanice a NN rozvodv na štiepkovej spaľovni

ZSE distribučná a.s.

 • Výmena elektrických prípojok k rodinným domom
 • Prekládka siete NN – obec Preseľany
 • Montáž trafostanice, VN prípojky a NN rozvodov – hrad Topoľčany
 • Montáž trafostanice, VN prípojky a NN rozvodov – obec Nemečky

Kompozitum s.r.o.

 • Montáž elektroinštalácie výrobnej technológie a osvetlenie haly

Bytové domy

 • Rekonštrukcia elektroinštalácie bytový dom Topoľčany ul. Doktora Pavla  Adámiho
 • Rekonštrukcia elektroinštalácie bytový dom Topoľčany ul. Sedmikráskova
 • Rekonštrukcia elektroinštalácie bytový dom Topoľčany ul. Krušovská

Hyza Topoľčany

 • Montáž NN ozvodov pre novú linku
 • Výmena VN meničov
 • Osvetlenie kotolne
 • Meranie el. spotreby

Pankl Automotive Slovakia s.r.o.

 • Montáž VN prípojky k prístavbe výroby
 • Oprava a údržba NN rozvodov vo výrobe

Welding s.r.o.

 

 • Osvetlenie vonkajšieho pracoviska
 • Výmena NN rozvádzača v trafostanici

Compressed gas s.r.o.

 

 • Montáž VN prípojky
 • Montáž trafostanice 22/04 kv
 • Montáž NN rozvodov

Kia Slovakia žilina

 

 • Montáž VN rozvodne 22kv
 • Montáž VN rozvodne 6kv
 • Montáž transformátorov 22kv/0,4kv

Mve rybany

 

 • Výstavba VN prípojky a trafostanice 22kv/0,4kv
elektroinštalácia v mestách a obciach
Mesto Topoľčany
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia
 • Správa verejného osvetlenia
 • Elektrická prípojka triediaci dvor Topoľčany
 • Oprava a údržba elektroinštalácie v mestských budovách.
Obec Chynorany
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Obec Preseľany
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Obec Soľčany

 • Osvetlenie cintorína
 • Montáž osvetlenia futbalového ihriska
 • Osvetlenie prechodu pre chodcov
 • Osvetlenie IBV v obci

Obec Jacovce

 • Osvetlenie cintorína

Obec Krušovce

 • Montáž osvetlenia futbalového ihriska
 • Montáž osvetlenia cestnej komunikácie v časti „hrad“

Obec Továrniky

 • Osvetlenie prechodov pre chodcov
Nastavenie súkromia
Pri návšteve na našej stránke sa môžu ukladať informácie cez Váš prehliadač od rôznych služieb, zvyčajne vo forme cookies. Tu môžete zmeniť Vaše nastavenia súkromia. Prosíme berte v úvahu, že blokovaním niektorých cookies sa nemusí obsah našej stránky zobrazovať správne.