Železničiarska 6, 955 01 Topoľčany
+421 911 714 094

Elektro - montážne práce VN a NN
Elektroinštalácie administratívnych budov a výrobných hál
Elektrické prípojky NN a VN
Konzultácie s energetickými závodmi a zosúladenie požiadaviek investora s technickými pripomienkami energetických závodov. Odovzdanie zariadenia užívateľovi s kompletnou technickou dokumentáciou.
Elektrické vykurovanie akumulačné
Priamo výhrevné pomocou konvektorov alebo vykurovacích rohoží v podlahe. Sálavé panely, elektrické vykurovacie kotle a vyhrievanie rín proti zamŕzaniu. Regulácia teploty pomocou čidiel a regulátorov.
+
 Kompenzácia jalových výkonov v priemyselných celkoch.
f
 Meranie regulácia elektrických veličín napätia, prúdy, výkony, sledovanie štvrťhodinového maxima s možnou reguláciou výkonu.
 Elektroinštalácie vo výbušných a horľavých priestoroch.
 Bleskozvody aktívne a pasívne.
 Inštalácia slaboprúdu
Osvetlenie športovísk
Práce s montažnou plošinou
Nastavenie súkromia
Pri návšteve na našej stránke sa môžu ukladať informácie cez Váš prehliadač od rôznych služieb, zvyčajne vo forme cookies. Tu môžete zmeniť Vaše nastavenia súkromia. Prosíme berte v úvahu, že blokovaním niektorých cookies sa nemusí obsah našej stránky zobrazovať správne.