VÝBER NAŠÍCH REFERENCIÍ

PRIEMYSELNÁ ELEKTROINŠTALÁCIA

Slovenský vodohospodársky podnik Šaľa

 • Oprava vyhrievania hradiacich konštr
 • ukcií - VS Selce
 • Oprava VN káblov po havárií - Hať Preseľany
 • Osvetlenie telesa hrádze a strojovní - VS Kráľová
 • Rekonštrukcia ovládania a silovej časti NN - Hať Nováky

Cesty Nitra a.s.

 • Montáž V.O. cesta Práznovce
 • Montáž V.O. ul. Cyrila a Metoda Topoľčany

Doprastav a.s.

 • Preklad vzdušného vedenia NN v obci Drietoma

Decodom s.r.o.

 • Výmena meničov VN

BIO energy s.r.o.

 • Montáž trafostanice a NN rozvodv na štiepkovej spaľovni

ZSE distribučná a.s.

 • Výmena elektrických prípojok k rodinným domom
 • Prekládka siete NN - obec Preseľany
 • Montáž trafostanice, VN prípojky a NN rozvodov - hrad Topoľčany
 • Montáž trafostanice, VN prípojky a NN rozvodov - obec Nemečky

Kompozitum s.r.o.

 • Montáž elektroinštalácie výrobnej technológie a osvetlenie haly

Bytový dom ulica Doktora Pavla Adámiho

 • Rekonštrukcia elektroinštalácie bytový dom Topoľčany

 

ELEKTROINŠTALÁCIA V OBCIACH A MESTÁCH

Mesto Topoľčany

 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia
 • Správa verejného osvetlenia
 • Elektrická prípojka triediaci dvor Topoľčany
 • Oprava a údržba elektroinštalácie v mestských budovách.

Obec Chynorany

 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Obec Preseľany

 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia 

Obec Soľčany

 • Osvetlenie cintorína
 • Montáž osvetlenia futbalového ihriska
 • Osvetlenie prechodu pre chodcov

Obec Jacovce

 • Osvetlenie cintorína

Obec Krušovce

 • Montáž osvetlenia futbalového ihriska