MONTÁŽ, ÚDRŽBA, OPRAVA VEREJNÉHO OSVETLENIA

 

 •  siete verejného osvetlenia zemné aj vzdušné
 •  nosiče svietidiel verejného osvetlenia /stožiare, výložníky/
 •  svietidlá
 •  návrhy riešení pre úsporu el. energie V.O.
 •  nočné výluky
 •  výstavba osvetľovacích sústav pre verejné priestranstvá
 •  návrhy a výpočty osvetľovacích sústav

ÚDRŽBA A VÝSTAVBA CESTNEJ SVETELNEJ SIGNALIZÁCIE

 

 •  návestidlá CSS
 •  nosiče návestidiel CSS
 •  radiče
 •  káblové vedenia CSS

ILUMINÁCIA BUDOV

 

 •  slávnostné nasvetlenie budov
 •  nasvetlenie budov pre bežný režim

VIANOČNÁ VÝZDOBA

 

 •  výroba svetelných dekorov
 •  montáž vianočnej výzdoby