OTVÁRACIE HODINY

PONDELOK - PIATOK
7:00 - 16:30
SOBOTA
8:00 - 12:00
13000

POLOŽIEK SKLADOM

24

RÝCHLE DODANIE TOVARU

6

PARKOVACIE MIESTO PRE ZÁKAZNÍKOV

KÁBLOVÝ MATERIÁL

 • Káble - CYKY, CYKYz, CYSY, CGSG, AYKY, AIS...
 •  Káble/telefónne/dátové - FTP, UTP, STP, SYKFY...
 •  Káble/nehorľavé - N2XH, CHKE-R, CHKE-V...
 •  Vodiče - CY, CYA, CGZ...

OSVETLENIE

 • Interiérové - prisadené, nástenné, lustre, sadrokartónové, kúpelňové
 • Exteriérové - IP44 - IP68
 • Príemysele - halové, úzkožiariče, širokožiariče
 • Reflektory - LED diódové, metalhalogénové, simetrické, asimetrické
 • Verejné osvetlenie - osvetlenie ciest, parkové, parkoviskové, osvetlenie prechodu pre chodcov.
 • Špeciálne - do výbušného prostredia, do prostredia so zvýšenou teplotou

BLESKOZVODOVÝ MATERIÁL

 • Gulatina/FeZn - Ø8, Ø10
 • Gulatina /AlMgSi - Ø8
 • Pásovina - 30 x 4
 • Tyče zemniace - ZT1 - 1,5, ZT2, ZPT1 - 1,5, ZPT2...
 • Tyče príjimacie - JP1, JP1,5, Jp2...
 • Podpery vedenia - PV01 - PV44
 • Svorky - SS, SO, SZ, SK...
 • Aktívny bleskozvod
 • Iné - Ochranné uholníky, ochranné striešky, spojky...

ISTIACI A ROZVODNÝ MATERIÁL

 • ističe,
 • poistky,
 • zvodiče prepätia,
 • prúdové chrániče,
 • rozvádzače,
 • rozvodnice

SPÍNAČE A ZÁSUVKY

 • Spínače - domové, priemyselné, špeciálne a iné...
 • Stmievače - LED, halogénového aj klasického osvetlenia
 • Zásuvky - domové, priemyselné, špeciálne

NOSNÝ A ÚLOŽNÝ MATERIÁL

 • Žlaby/plastové
 • Žlaby/kovové
 • Trubky
 • Krabice

 

STOŽIARE A PRÍSLUŠENSTVO

 • Osvetlovacie,
 • pre energetiku,
 • telekomunikačné,
 • špeciálne,
 • výložníky,
 • konzoly.

 

 

SVETELÉ ZDROJE

 • Žiarovky,
 • žiariky,
 • výbojky.

 

 

KÁBLOVÉ SÚBORY

 • Spojky,
 • rozdeľovacie hlavy,
 • zalievacie hmoty,
 • zmršťovacie bužírky.