SLUŽBY PRE OBYVATEĽSTVO

 

  •  Elektrické prípojky k rodinným domom, elektroinštalácie rodinných domov, elektrické vykurovanie.
  •  Projekčná činnosť
  •  Poradenská činnosť
  •  Elektroinštalačné práce
  •  Práce s montážnou plošinou
  •  Návrhy na úsporu el. energie
  •  Montáž bleskozvodov
  •  Riadiaca činnosť - elektro
  •  Vypracovanie cenových návrhov